ซูจี Miss A at Article

ข้อมูลเว็บไซต์ไทยไอดอล

ซูจี Miss A. Born october 10, 1994), better known as bae suzy, is a south korean singer, actress and model.she was a member of the girl group miss a under jyp entertainment.she made her debut as an actress with television series dream high (2011) and has gone on to appear in series such as gu family book (2013), uncontrollably fond (2016),. Yg มีbigbang sm มีexo jyp มี. +bighit(hype) มีbts แต่ในด้านgg jypถือว่าเดวงไหนมาคิอปังมาก ว่าได้ว่าเคยไปอยู่บนจุดสูงสุดกันเกือบทุกวง wonder girl/twice/miss a(?) จะมีก็แค่ itzy/nmixx ที่มาเด.

เผยโปสเตอร์หนังเรื่องใหม่ของ อีบยองฮอน, ฮาจองอู, มาดงซอก, จอนฮเยจิน และซูจี
เผยโปสเตอร์หนังเรื่องใหม่ของ อีบยองฮอน, ฮาจองอู, มาดงซอก, จอนฮเยจิน และซูจี from www.popcornfor2.com

Yg มีbigbang sm มีexo jyp มี. Born october 10, 1994), better known as bae suzy, is a south korean singer, actress and model.she was a member of the girl group miss a under jyp entertainment.she made her debut as an actress with television series dream high (2011) and has gone on to appear in series such as gu family book (2013), uncontrollably fond (2016),. +bighit(hype) มีbts แต่ในด้านgg jypถือว่าเดวงไหนมาคิอปังมาก ว่าได้ว่าเคยไปอยู่บนจุดสูงสุดกันเกือบทุกวง wonder girl/twice/miss a(?) จะมีก็แค่ itzy/nmixx ที่มาเด.

เผยโปสเตอร์หนังเรื่องใหม่ของ อีบยองฮอน, ฮาจองอู, มาดงซอก, จอนฮเยจิน และซูจี

Yg มีbigbang sm มีexo jyp มี. Yg มีbigbang sm มีexo jyp มี. Born october 10, 1994), better known as bae suzy, is a south korean singer, actress and model.she was a member of the girl group miss a under jyp entertainment.she made her debut as an actress with television series dream high (2011) and has gone on to appear in series such as gu family book (2013), uncontrollably fond (2016),. +bighit(hype) มีbts แต่ในด้านgg jypถือว่าเดวงไหนมาคิอปังมาก ว่าได้ว่าเคยไปอยู่บนจุดสูงสุดกันเกือบทุกวง wonder girl/twice/miss a(?) จะมีก็แค่ itzy/nmixx ที่มาเด.