คิม แท-ย็อน at Article

ข้อมูลเว็บไซต์ไทยไอดอล

คิม แท-ย็อน. 1989 (25 ปี) เกิดที่ เกาหลีใต้ เมืองช็อนจู จังหวัดช็อลลาเหนือ เกาหลีใต้.

Thai Sanoo คิม แทย็อน
Thai Sanoo คิม แทย็อน from thaisanoo.blogspot.com

1989 (25 ปี) เกิดที่ เกาหลีใต้ เมืองช็อนจู จังหวัดช็อลลาเหนือ เกาหลีใต้.

Thai Sanoo คิม แทย็อน

1989 (25 ปี) เกิดที่ เกาหลีใต้ เมืองช็อนจู จังหวัดช็อลลาเหนือ เกาหลีใต้. 1989 (25 ปี) เกิดที่ เกาหลีใต้ เมืองช็อนจู จังหวัดช็อลลาเหนือ เกาหลีใต้.