คิม จง-อิน at Article

ข้อมูลเว็บไซต์ไทยไอดอล

คิม จง-อิน. คิมจงอิน ได้รับรางวัล best dancer จากการประกวด sm youth best contest ครั้งที่ 10 ในปี 2007 และได้รับรางวัลความนิยมจากการประกวดเดียวกัน, ศิลปินคนใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว.

ไค EXO อธิบายเหตุผลที่เขาตัดสินใจไม่ใช้ชื่อ คิมจงอิน ในฐานะนักแสดง
ไค EXO อธิบายเหตุผลที่เขาตัดสินใจไม่ใช้ชื่อ คิมจงอิน ในฐานะนักแสดง from korism.com

คิมจงอิน ได้รับรางวัล best dancer จากการประกวด sm youth best contest ครั้งที่ 10 ในปี 2007 และได้รับรางวัลความนิยมจากการประกวดเดียวกัน, ศิลปินคนใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว.

ไค EXO อธิบายเหตุผลที่เขาตัดสินใจไม่ใช้ชื่อ คิมจงอิน ในฐานะนักแสดง

คิมจงอิน ได้รับรางวัล best dancer จากการประกวด sm youth best contest ครั้งที่ 10 ในปี 2007 และได้รับรางวัลความนิยมจากการประกวดเดียวกัน, ศิลปินคนใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว. คิมจงอิน ได้รับรางวัล best dancer จากการประกวด sm youth best contest ครั้งที่ 10 ในปี 2007 และได้รับรางวัลความนิยมจากการประกวดเดียวกัน, ศิลปินคนใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว.